polski > angielski
Dokument
Cena
Urząd Stanu Cywilnego
Odpis skrócony aktu USC
90 zł
Odpis zupełny aktu USC
100 zł
Administracyjne
Zaświadczenie o zameldowaniu
od 50 zł
Zaświadczenie z MOPS
od 50 zł
Zaświadczenie o niekaralności
90 zł
Wyciąg z KRS (do 8 str.)
od 200 zł
Druk ZUS ZLA (zwolnienie lekarskie L4)
od 45 zł
Szkolne i szkoleniowe
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (opisowe)
od 70 zł
Świadectwo ukończenia szkoły (2 strony)
od 70 zł
Świadectwo dojrzałości stare (4 strony)
od 90 zł
Dyplom ukończenia studiów I/II stopnia
od 70 zł
Dyplom ukokończenia studiów doktoranckich
od 70 zł
Suplement do dyplomu (do 8 str.)
od 200 zł
Pracownicze
Świadectwo pracy
od 70 zł
Orzeczenie psychologiczne
od 70 zł
Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
od 50 zł
angielski > polski
Dowód rejestracyjny
od 90 zł
Apostille
50 zł
P45
od 80 zł
P60
od 90 zł
Faktura
od 60 zł
Akt urodzenia
od 60 zł
Akt zgonu
od 60 zł
Akt małżeństwa
od 60 zł
Paszport
od 60 zł
Zaświadczenie o zatrudnieniu
od 50 zł
Tłumaczenie - pozostałe dokumenty
PL --> ENG  zwykłe (1800 zzs)
45 zł
PL --> ENG   poświadczone (1125 zzs)
45 zł
ENG --> PL zwykłe (1800 zzs)
40 zł
Medyczne  - do ceny doliczamy:
30-50 %
Express (powyżej 5 stron/dzień)  - do ceny doliczamy:
+25%
Tłumaczenia ustne -  za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia
 od 100 zł
ENG --> PL poświadczone (1125 zzs)
40 zł

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych.

W celu uzyskania informacji, proszę kliknąć link. Czytaj więcej…

Zrozumiałem