Dokument
PLN netto
PLN brutto
polski  > niemiecki
Urząd Stanu Cywilnego
Odpis skrócony aktu USC
45 zł
55,35 zł
Odpis zupełny aktu USC
55 zł
67,65 zł
Administracyjne
Zaświadczenie o zameldowaniu
40 zł
49,20 zł
Zaświadczenie MOPR o niepobieraniu zasiłku rodzinnego
45 zł
55,35 zł
Zaświadczenie o niekaralności
45 zł
55,35 zł
Wyciąg z KRS (do 8 str.)
od 200 zł
od 246 zł
Druk ZUS ZLA (zwolnienie lekarskie L4)
45 zł
55,35 zł
Szkolne i szkoleniowe
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (opisowe)
60 zł
73,80 zł
Świadectwo ukończenia szkoły (2 strony)
60 zł
73,80 zł
Świadectwo dojrzałości stare (4 strony)
80 zł
98,40 zł
Dyplom ukończenia studiów I/II stopnia
45 zł
55,35 zł
Dyplom ukokończenia studiów doktoranckich
50 zł
61,50 zł
Suplement do dyplomu (do 8 str.)
od 200 zł
od 246 zł
Zaświadczenie szkolne (o uczęszczaniu do klasy itp.)
45 zł
55,35 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (wózki widłowe itp. 2 strony)
50 zł
61,50 zł
Książeczka SEP (uprawnienia elektryka)
45 zł
55,35 zł
Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (karta)
40 zł
49,20 zł
Pracownicze
Świadectwo pracy
60 zł
73,80 zł
Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy
50 zł
61,50 zł
Orzeczenie psychologiczne
50 zł
61,50 zł
Formularz A1
80 zł
98,40 zł
Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
50 zł
61,50 zł
niemiecki > polski
Dowód rejestracyjny (DE, A, CH)
50 zł
61,50 zł
Karta pojazdu (DE, A, CH)
50 zł
61,50 zł
Umowa sprzedaży pojazdu/ faktura
50 zł
61,50 zł
Apostille
40 zł
49,20 zł
Pasek wynagrodzenia/zaświadczenie o zarobkach
70 zł
86,10 zł
Akt urodzenia/zgonu/małżeństwa
50 zł
61,50 zł
Auszahlschein (Zaświadczenie lekarskie uprawniające do pobierania zasiłku chorobowego)
50 zł
61,50 zł
Stammbuch/Familienbuch (księga rodziny - 1-2 str.)
60 zł
73,8 zł
Decyzja o nadaniu NIP-UE
50 zł
61,50 zł
Decyzja o wpisie do rejestru handlowego HRB
45 zł
55,35 zł
Zwolnienie lekarskie
45 zł
55,35 zł
Zaświadczenie na podst. Art. 39 (sprawa rozwodowa)
60 zł
73,80 zł
Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do małż.
60 zł
73,80 zł
Tłumaczenie - pozostałe dokumenty
DE --> PL zwykłe (1800 zzs)
35 zł
43,05 zł
DE --> PL poświadczone (1125 zzs)
35 zł
43,05 zł
PL --> DE  poświadczone (1125 zzs)
40 zł
49,20 zł
PL --> DE  zwykłe (1800 zzs)
40 zł
49,20 zł
Medyczne  - do ceny doliczamy:
od 30%
do 50%
Express (powyżej 5 stron/dzień)  - do ceny doliczamy:
+25%

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych.

W celu uzyskania informacji, proszę kliknąć link. Czytaj więcej…

Zrozumiałem