TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

Tłumaczenia uwierzytelnione (popularnie zwane tłumaczeniami przysięgłymi), są sporządzane przez tłumaczy wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, udostępnionej na stronie MS. Tłumacz przysięgły posługuje się pieczęcią, której odcisk widnieje na każdej stronie tłumaczenia poświadczonego. Dodatkowo, na końcu tłumaczenia uwierzytelnionego znajduje się formuła poświadczająca, obejmująca m.in. imię i nazwisko tłumacza czy indywidualny numer na liście.  
Fakt sporządzenia każdego tłumaczenia uwierzytelnionego jest odnotowywany w repertorium czynności tłumacza, a każdy taki wpis obejmuje imię i nazwisko zleceniodawcy, rodzaj i oznaczenie dokumentu czy kierunek tłumaczenia. Tłumacz musi również określić czy do tłumaczenia przedłożono oryginał, kopię, wydruk bądź plik w formacie elektronicznym. Zlecając tłumaczenie poświadczone możecie Państwo przesłać skan/zdjęcie dokumentu, natomiast oryginał okazać do wglądu przy odbiorze tłumaczenia.
Tłumaczenia poświadczone są z reguły wymagane w przypadu wszelkich postępowań sądowych czy administracyjnych.
Wśród najczęściej tłumaczonych dokumentów, które wymagają uwierzytelnienia tłumacza przysięgłego, są m.in:

  • akty i odpisy aktów USC
  • świadectwa i dyplomy
  • zaświadczenia wydawane przez instytucje państwowe
  • dokumenty sporządzane przez notariusza
  • orzeczenia sądów
  • umowy
  • dokumenty bankowe, ubezpieczeniowe 
hammer-719062_1920.jpg

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych.

W celu uzyskania informacji, proszę kliknąć link. Czytaj więcej…

Zrozumiałem