TŁUMACZENIA ZWYKŁE

Tłumaczenia zwykłe nie wymagają uwierzytelniania przez tłumacza przysięgłego. Pod względem merytorycznym, nie różnią się jednak od tłumaczeń poświadczonych- są sporządzane przez profesjonalnych tłumaczy, znających język źródłowy, którzy specjalizują się w danej dziedzinie. Proszę pamiętać, że tłumaczenia zwykłe nie są opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego.
Wiele tekstów nie wymaga poświadczania przez tłumacza przysięgłego, w tym strony internetowe, prezentacje, artykuły czy korespondencja e-mail. Jeśli jednak nie macie Państwo pewności, czy dany dokument wymaga tłumaczenia uwierzytelnionego, najlepiej upewnić się u źródła np. instytucji, na potrzeby której sporządzane jest tłumaczenie.
open-book-library-education-read-159621.jpeg

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych.

W celu uzyskania informacji, proszę kliknąć link. Czytaj więcej…

Zrozumiałem